fashion
fashion

STYLEDUSTY ROSE TINT BOB

STYLE

DUSTY ROSE TINT BOB

ネット予約

Stylist

Sachiko Handa


  • blog
  • facebook
  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

Messy chopped short

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

new

buzz feeeeeeed

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

new

gray highlight short bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

new

buzz buzz girl

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧