fashion
fashion

STYLEmen's short

STYLE

men's short

耳周りスッキリで長持ちするmen's shortです◎

ネット予約

Stylist

Akina Shimizu


  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

long × layers

Akina Shimizu

ASSORT NEW YORK

new

layers

Akina Shimizu

ASSORT NEW YORK

new

classical bob

Akina Shimizu

ASSORT NEW YORK

new

long layer

Akina Shimizu

ASSORT NEW YORK

担当 HAIR STYLE 一覧