STYLEJapanese chemical straightening

STYLE

Japanese chemical straightening

ネット予約

Senior Stylist

Nobuyuki Kobayashi
担当 HAIR STYLE
new

Japanese chemical straightening

Nobuyuki Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Feminine short cut

Nobuyuki Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Sophisticated

Nobuyuki Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Elegant

Nobuyuki Kobayashi

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧