fashion
fashion

STYLEblonde × bob

STYLE

blonde × bob

ただ乾かすだけで決まるボブヘアです。スタイリング剤つけなくても◎

ネット予約

Hair Make Stylist

Akina Shimizu


  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

short bang × bob

Akina Shimizu

ASSORT NEW YORK

new

messy × medium

Akina Shimizu

ASSORT NEW YORK

new

bangs × bob

Akina Shimizu

ASSORT NEW YORK

new

Mullet

Akina Shimizu

ASSORT NEW YORK

担当 HAIR STYLE 一覧