fashion
fashion

STYLEPsycho

STYLE

Psycho

ネット予約

Stylist

Ryohei Sugiyama
担当 HAIR STYLE
new

High fade

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

new

Sleek top on fade

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

new

Taper fade textured top

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

new

Regent side part

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧