STYLEZig zag

STYLE

Zig zag

ネット予約

Stylist

Ryohei Sugiyama




担当 HAIR STYLE
new

High skin fade

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

new

Wave top

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

new

Side part

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

new

Saiya jin blonde

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧