fashion
fashion

STYLEManish short

STYLE

Manish short

ネット予約

Stylist

Yusuke Kobayashi


  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

Orange hair

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Platinum blonde

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Natural short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

balayage for bob

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧