STYLEMini BOB

STYLE

Mini BOB

ネット予約

Stylist

Yusuke Kobayashi


  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

Wave layerd bob

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Natural short

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Messy wolf perm

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Perm for bleached hair

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧