fashion
fashion

STYLEBOB layer

STYLE

BOB layer

ネット予約

Stylist

Shinobu Anegawa


  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

navy blue

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

new

pink × purple

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

new

milk tea beige

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

new

silver bob

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧