fashion

STYLEshort cut

STYLE

short cut

ネット予約

stylist

Hanako Kobayashi


  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

brant bob

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

bob

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Layer Style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

loose perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧