fashion

STYLEbrant bob

STYLE

brant bob

ネット予約

stylist

Hanako Kobayashi


  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

Layer cut & Glossy color

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

red orange color

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Men's Layer

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Shic Curly hair

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

担当 HAIR STYLE 一覧