fashion

STYLEBOB×Highright

STYLE

BOB×Highright

ネット予約

Stylist

Ritsuko Nancy Miyajima


  • blog
  • facebook
  • Instagram


担当 HAIR STYLE
new

Wavy Medium Layer

Ritsuko Nancy Miyajima

ASSORT AMSTERDAM

new

Smoky Ash with bob

Ritsuko Nancy Miyajima

ASSORT AMSTERDAM

new

One-length bob with natural highlight

Ritsuko Nancy Miyajima

ASSORT AMSTERDAM

new

BOB×Highright

Ritsuko Nancy Miyajima

ASSORT AMSTERDAM

担当 HAIR STYLE 一覧