Super Star

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

braids braids braids

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

super super spiral perm

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

Orange Orange Orange Orange Orange

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

pink pink pink

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

ice blueee

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

front color

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

White mullet

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

flashyyy color

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

front color

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

mullet

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

sadeburnnnnnn

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

blue fade cut

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

pink fade cut

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

fade cut

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

pink fade cut

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

fade cut

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

High layer mullet

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

cyber mullet

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO

I love style

Takuya Kitamura

ASSORT TOKYO