STYLIST

  • [
  • ASSORT TOKYO
  • ]
STYLIST

Yusuke Kobayashi

Stylist

Nana Honda

Stylist

John Tojo

Top Stylist

Ryohei Sugiyama

Stylist

Kumiko Akisada

Top Stylist

Atsushi Emori

Stylist

Kazuhiko Hiyama

Stylist

Nobuyuki Kobayashi

Senior Stylist

Emi Koizumi

Stylist

Sachiko Handa

Stylist

Maika Kato

Nailist

Takuya Kitamura

Stylist

Natsumi Nakanishi

Stylist

mayumi

Top Stylist

Ken Kobayashi

CEO

PRESS

Sayaka Isonishi

Stylist