STYLIST

  • [
  • ASSORT TOKYO
  • ]
STYLIST

Sachiko Handa

Stylist

Yusuke Kobayashi

Stylist

Kohei brayn Taniguchi

stylist

Ryohei Sugiyama

Stylist

Yuri Tateya

Stylist

Kumiko Akisada

Top Stylist

Kazuhiko Hiyama

manager/Stylist

Nobuyuki Kobayashi

Senior Stylist

Miki Omura

Senior Stylist

Reina Kashimoto

Stylist

Maika Kato

Nailist

Takuya Kitamura

Stylist

Sui Tanaka

スタイリスト

Natsumi Nakanishi

Stylist

mayumi

Top Stylist

Ken Kobayashi

CEO

PRESS

Sayaka Isonishi

Stylist