milk tea beige

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

silver bob

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

violet gradation

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

PINK balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

orange bob

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BoB layer

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Straight Long

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

BOB layer

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

bob style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

White blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Contrast balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Natural balayage

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Silver Highlights

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Blonde hair

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Highlights Blonde

Shinobu Anegawa

ASSORT TOKYO

Curly Perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Bob style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO