new

Cherry Red

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Curly Perm

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Natural Gradation Color

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Bob style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Olive beige color.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Layer perm style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Sunset Orange.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

French bob

Nana Honda

ASSORT TOKYO

Low fade cut

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

olive color

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

lavender pink

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

bob

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

inner color

Yuna Akimoto

ASSORT TOKYO

Undercut for business

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

Twist perm fade cut

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

Side part

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

Under cut spiky top fade

Ryohei Sugiyama

ASSORT TOKYO

Mauve Pink hair

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Random Bob × Lavender Gray

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Classic Bob

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO