new

LINE BOB

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

new

Wavy short bob

Yukihisa Sato

ASSORT TOKYO

new

textured short bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

new

One length bob

Yukihisa Sato

ASSORT TOKYO

CURLY PERMED BOB

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

BOB

Natsumi Nakanishi

ASSORT TOKYO

round face line

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

mullet -waves-

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

Hightlights+Longbob

Yusuke Kobayashi

ASSORT TOKYO

Short bob

Yukihisa Sato

ASSORT TOKYO

Black Blunt

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

blunt bleached bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

Short bangs bob

Yukihisa Sato

ASSORT TOKYO

Gray faded ends bob

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

BLEACHED WAVY BOB

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

TEXTURED STEP BOB

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

BLEACHED BLONDE BOB

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO

Natural curly bob

Yukihisa Sato

ASSORT TOKYO

Short bob

Yukihisa Sato

ASSORT TOKYO

ORANGEEEEEEEE

Sachiko Handa

ASSORT TOKYO