new

White Blonde

Shinobu Kiyozuka

ASSORT HARAJUKU

new

Blonde highlight

Shinobu Kiyozuka

ASSORT HARAJUKU

new

Long hair cut

Shinobu Kiyozuka

ASSORT HARAJUKU

new

White Blonde

Shinobu Kiyozuka

ASSORT HARAJUKU

new

Blonde Balayage

Shinobu Kiyozuka

ASSORT HARAJUKU

crystal blueee

Takuya Kitamura

ASSORT HARAJUKU

flashy pink

Takuya Kitamura

ASSORT HARAJUKU

pastel green

Takuya Kitamura

ASSORT HARAJUKU

Half and Half

Takuya Kitamura

ASSORT HARAJUKU

Pastel pink hair

Yuta Arita

ASSORT HARAJUKU

Ashy dark color

Yuta Arita

ASSORT HARAJUKU

balayagehair

Yuta Arita

ASSORT HARAJUKU

Blue silver ombré

Yuta Arita

ASSORT HARAJUKU

Red gradation hair color

Yuta Arita

ASSORT HARAJUKU

Emerald green ombré

Yuta Arita

ASSORT HARAJUKU