new

girly hairdo.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

new

wavy bob with perm.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

new

sheer orange beige.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

the bob.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

messy lob.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

korean lob.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

natural wavy perm.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

KOREAN lob.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

sheer lavender.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

LAYERD midi.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

【Kohei】pure pink bob

Kohei brayn Taniguchi

ASSORT TOKYO

【Kohei】pure pink × layer bob

Kohei brayn Taniguchi

ASSORT TOKYO

【Kohei】short bob

Kohei brayn Taniguchi

ASSORT TOKYO

【Kohei】layer bob

Kohei brayn Taniguchi

ASSORT TOKYO

【Kohei】short bob × nature beige

Kohei brayn Taniguchi

ASSORT TOKYO

【Kohei】bob bob bob

Kohei brayn Taniguchi

ASSORT TOKYO

【Kohei】natural Relux Perm

Kohei brayn Taniguchi

ASSORT TOKYO

【Kohei】lavender gray beige

Kohei brayn Taniguchi

ASSORT TOKYO

olive layerd midi.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO

korean midi.

Yuri Tateya

ASSORT TOKYO