textured short⭐︎⭐︎⭐︎

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

yay! mullet

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

natural curls shag

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

Bob style.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Olive beige color.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Layer perm style

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

Sunset Orange.

Hanako Kobayashi

ASSORT TOKYO

lil bangs w shag

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

big curly shag

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

2 tones color shag

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

shag with lil bangs

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

layers!!

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

natural mini layered bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

short bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

inner obean blue

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

natural curls shag

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

mini bangs× textured curly bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

shag with tiny highlights

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

natural curly SHAG

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

textured mini bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

curly mullet

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

turquoise inner bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM

hime step bob

Sachiko Handa

ASSORT AMSTERDAM